Controleer of 'Uitlaatsysteem niet gasdicht' bij uw auto is geconstateerd!


Uitlaatsysteem niet gasdicht (115)

Het uitlaatsysteem

Je voertuig verbrandt brandstof om vermogen te creëren. De verbranding is niet volledig efficiënt, wat inhoudt dat er stoffen overblijven en ook vrijkomen bij de verbranding. Zo komt er koolstofdioxide (CO2) vrij, een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Ook komen er giftige stoffen als koolmonoxide (CO) vrij, waarvan een hoge concentratie zelfs dodelijk kan zijn. Het uitlaatsysteem in de auto zorgt er voor dat deze stoffen worden vervoerd naar een veilige plek, en dat schadelijke stoffen worden omgezet of gefilterd.


Rond het midden van je uitlaatsysteem zit de katalysator, deze zorgt ervoor dat de meest schadelijke en giftige stoffen worden omgezet naar minder giftige stoffen. Het is dus van belang dat deze optimaal werkt om gevaar voor gezondheid te voorkomen.


Het is daarom ook van belang dat je uitlaatsysteem gasdicht is. Als de uitlaatgassen op een bepaald punt kunnen "ontsnappen" kunnen deze gassen in de cabine terecht komen. Mochten de gassen al voor de katalysator weten te ontsnappen kan er zelf koolstofmonoxide in de cabine terecht komen wat voor levensgevaarlijke situaties kan zorgen. Mochten de gassen op andere plekken vrijkomen kan dat ook voor problemen zorgen


Bij de APK-keuring wordt het uitlaatsysteem gecontroleerd op lekkages en de samenstelling van de uitlaatgassen. Mocht er een te hoge concentratie van een bepaalde stof aanwezig zijn in je uitlaatgas, dan kan dat duiden op een defect uitlaatsysteem en zal je auto worden afgekeurd. Als er een onjuiste aansluiting is, of een gat bevindt zich in het uitlaatsysteem, zal de auto ook worden afgekeurd vanwege het weglekken van uitlaatgassen. Ook als dit net voor het eindstuk van de uitlaat het geval is.

De opties tot zelf vroegtijdig uitlaatproblemen te verhelpen zijn beperkt. Vaak moeten lekkages in het uitlaatsysteem worden dichtgelast. Maar in het geval van hele kleine lekkages zou een uitlaatpasta de kleine lekkages kunnen oplossen. In het geval van een defecte katalysator zal deze helaas moeten worden vervangen en kunnen de kosten hoog oplopen. Katalysatoren bevatten waardevolle elementen en zijn daarom ook vaak diefstalgevoelig.

Verwante keurpunten met informatie:

Geen verwante punten gevonden

Disclaimer

APKHistorie.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele aanschaf van een defect en/of onjuist onderhouden voertuig. De gegeven informatie dient niet als advies te worden gebruikt. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op. Voor meer informatie over de data; Klik hier.